Základní škola Vsetín -Sychrov
Sychrov 97, 755 01 Vsetín

Hlavní stranaZákladní informace o škole
a organizaci školního roku 
*Základní informace o škole :                                                 foto_skola

Základní škola Vsetín -Sychrov byla otevřena 2.9.1985

Stojí v dolní části sídliště Sychrov. Dopravní obslužnost je zajištěna MHD, linkou č. 6.

Jedná se o nejmodernější (nejnovější) školní komplex ve Vsetíně. Školní areál se skládá z 5 pavilónů, veškerá činnost školy je soustředěna do propojeného komplexu, žáci se během vyučování (v případě nepříznivého počasí atd..) nemusí vůbec pohybovat mimo budovy školy .

Přímo ve škole sídlí všechny kmenové učebny, odborné učebny (např. jazykové učebny, učebny přírodopisu, chemie, fyziky, informatiky, výtvarné výchovy, šití, dvě prostorné tělocvičny s šatnami a sprchami...).

Žáci i zaměstnanci školy mají možnost stravování v prostorné jídelně. Strava se pro ně připravuje v moderní kuchyni splňující nejnovější hygienické normy.

Žáci, kteří navštěvují I.st. mají možnost docházet do školní družiny, která sídlí také přímo v budově.

Žákům jsou plně k dispozici dvě počítačové učebny s připojením k internetu, a to nejen ve vyučování, ale také mimo něj, dětem slouží také knihovna a multimedální učebna.

V současné době se na škole vyučuje podle Školního vzdělávacího programu vytvořeného na podmínky školy na základě hlavního kurikulárního dokumetu pro základní vzdělávání, a to Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.


Školní rok 2010/11  -informace k jeho organizaci (svátky, prázdniny atd...) naleznete zde!
na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Školní vzdělávací program ZŠ Sychrov - zde !