Základní škola Vsetín, Sychrov 97
zpět na aktuality


12.mezinárodní setkání mládeže v KT Flossenbürg
23.-25.4.2010

Žáci základní školy Vsetín Sychrov dostali příležitost zúčastnit se  12. Mezinárodního setkání mládeže v památníku koncentračního tábora Flossenbürg. Ne příliš známý bývalý koncentrační tábor vyhlazovacího typu se nachází jen několik kilometrů od českých hranic. Byl otevřen v květnu 1938 a byl určen i pro české vězně, zejména židovské národnosti, ale i ostatní, kteří se postavili na odpor Hitlerovu režimu. Vězni byly zneužívání k otrocké práci v žulovém lomu. Táborem prošlo na 100 tisíc vězňů a více než  30 tisíc jich tu bylo zavražděno, umučeno, ubito nebo zemřeli na nemoci.

Žáci ZŠ Sychrov spolu s klientkami Diakonie Vsetín pod vedením Elišky Kovaříkové měli možnost se zapojit do oslav 65.výročí osvobození koncentračního tábora a zejména do besed s bývalými vězni. Setkání probíhalo na mezinárodní úrovni, takže děti získaly spoustu nových přátel z Izraele, Německa, Belgie či Polska.

Koncentrační tábor nebyl zachován jako celek, ale podstatné části zůstaly. V budově, kde dřív přijímali vězně, to znamená, že je ostříhali, oholili, zbavili lidské důstojnosti i majetku a přidělili jim místo jména číslo, je dnes skvěle připravená interaktivní výstava, kterou žáci shlédli s velkým zaujetím, v další části tábora je židovská modlitebna a kostel, které byly postaveny až po osvobození, dále potom Čestný hřbitov se symbolickými hroby a mohylou. U hrobu českých  vězňů děti zazpívaly státní hymnu a postály v hluboké úctě. Depresivním dojmem stále působí krematorium s pecí a stolem, na kterém mrtvé vězně připravovali ke kremaci. Téměř hmatatelný fyzický strach na návštěvníky padá také u popravčí zdi , která je obklopena blokem samotek, kde vězni čekali na svou smrt oběšením.

Největším zážitkem ale pro všechny účastníky byly besedy s bývalými vězni, kteří ty hrůzy přežili. Českým dětem svěřili své příběhy, zážitky, ale i pocity zejména pan Jan Přidal, který byl uvězněn pro svou odbojovou činnost,  pan Michal Salomonovič, který byl naopak odvlečen do koncentračního tábora jen proto, že se narodil jako Žid. Dojemně vyprávěl   pan Miloš Volf a s vzácným vtipem a nasdázkou zase pan František Wretzl.
Žáci měli úžasnou příležitost setkat se i s paní Helgou Hoškovou, která se zná s paní Ilsou Rener-Eichnerovou, jejíž příběh v knize „Očima dítěte“, je právě inspiroval k tomu, aby se této akce zúčastnili.

Byl to nádherný víkend plný silných zážitků, navazování mezinárodních přátelství, ale i prožitků  smutku a pocitů  zděšení nad osudy vězňů v koncentračním táboře, ale i naděje a víry, že nic podobného už nikdy nesmíme dopustit, že už se to nesmí stát. Sám pamětník Jan Přidal vyslovil naději, že děti až vyrostou, už nic takového nedovolí.Fotoreportáž ze dnů 23.-25.4.2010:

a
Česká výprava

a
cesta vlakem byla dlouuuuuuháááááá, ale zabavili jsme se...
a
v Praze troška oddechu ve Fantově kavárně...
a
a už jsme na uvítacím ceremoniálu v KT
a
za námi bývalí čeští vězni KT
a
Úvod... informace o setkání
a
Bývalí Čeští vězni


a
na "apel placu"
a
a taky jsem večeřeli a obědvali... bylo to mňam ...
a
večerní seznamovačka mládeže
a
a naše spaní... lehátka byla zdrojem zábavy, ale dalo se na nich i spát....
a
snídaně ve škole v tělocvičně... taky mňam ...
a
na vesnici majestátně shlíží iž několik staletí hrad Flossenbürg (ještě tam půjdeme)
a
opět před hlavní budovou
a
v bílém vedoucí naší výpravy Monika Žárská
a
pan Wolf vypravuje....
a
a my nasloucháme mlčky...


a

a
a
v "Údolí smrti" u symbolického hrobu
tihle lidé zemřeli i za nás, za naši svobodu a volnost....
a
u krematoria....
a
pohled na Údolí msrti" a symbolický hřbitov, v pozadí strážní věž (nahoře) a krematorium (dole)
a
pec v krematoriu
a
stůl v krematoriu
a
chvila ticha za upálené vězně...
a
žulový lom, kde vězni pracovali v nelidských podmínkách....
a
a
a opět jedno z vynikajících jídel....
a
Monika a hlavní organizátor mládežnického setkání
a
a
beseda s pamětníky ve škole
a

a
s paní Helgou
a
u státních vlajek....
a
pohled do Údolí smrti v potadí kramatorium, před ním mohyla, ve které jsou pohřbeny ostatky obětí
a
před modlitebnou....

a
cesta domů - Pendolínem....
a
aa

na hradě Flossenbürg-společné foto České výpravy

a


Připravuje se informační leták o KT - srovnání dobových a současných fotografií...ve Vsetíně dne 30.4.2010, šev.